Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Local’s

Limbrichterstraat 18

6131 EC Sittard

KvK: 68468407

E: info@locals-sittard.nl

T:+31 (0)6 15 48 59 22 

BTW: NL857458255B01

 

Artikel 1 | Algemeen

1.1. De Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Local’s zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen, bestellingen, van Local’s. Door te bestellen, geef je akkoord aan deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op verzoek, kosteloos aan u toegezonden worden.

1.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

 

Artikel 2 | Overeenkomst en Bestelling

2.1. Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment dat je een bestelling plaatst. Je plaatst een bestelling door op de knop ‘Koop nu’ te klikken op het bestelformulier (het laatste formulier in het bestelproces met productbeschrijving en factuuradres). Je bestelling wordt daarna direct door Local’s verwerkt.

2.2. Als bevestiging van je bestelling ontvang je een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht. Mocht je na een dag nog geen e-mail hebben ontvangen, laat ons dan even iets weten, zodat wij samen met jou de bestelling kunnen controleren. 

2.3. Local’s doet te allen tijde haar best de afbeeldingen van de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te presenteren. Alle afbeeldingen dienen als richtlijn en zijn niet bindend voor Local’s.

2.4. De prijzen op de webshop van Local’s zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. Local’s heeft te allen tijde het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

2.5. Local’s is gerechtigd en gemachtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien een dergelijk geval zich voordoet, deelt Local’s dit binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van de bestelling, met motivatie, aan de wederpartij mee.

 

Artikel 3 | Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen op de webshop van Local’s zijn vrijblijvend, mits anders wordt vermeld. Local’s kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging. 

3.2. Kortingscodes, uitgegeven door Local’s, kunnen te allen tijde en zonder enkele opgaaf van reden op inactief worden gezet door Local’s. 

 

Artikel 4 | Verzendkosten

4.1. Local’s rekent 6,75 euro verzendkosten binnen Nederland, afhankelijk van gewicht en grootte van het pakket.. Bij geplaatste bestellingen van boven de 150 euro en levering binnen Nederland, rekent Local’s geen verzendkosten.

 

Artikel 5 | Levering

5.1. Local’s doet er alles aan om je bestelling binnen Nederland binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verzenden.  Je bestelde artikel zal uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling worden geleverd. Note: vanwege het huidige Corona Crisis beleid, kan het zijn dat de normale termijnen van levering afwijken. Is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld, omdat je bestelling tijdelijk niet op voorraad is) of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvang je zo spoedig mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht hierover. In dat geval heb je het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Buiten Nederland zal het artikel binnen 5 werkdagen na bestelling worden geleverd. . Note: vanwege het huidige Corona Crisis beleid, kan het zijn dat de normale termijnen van levering afwijken

5.2. Vanaf het moment dat de gekochte artikelen je ter beschikking worden gesteld, ben je verplicht deze af te nemen. 

5.3. Als Local’s gegevens van je nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat je deze gegevens op de juiste manier en volledig aan Local’s ter beschikking hebt gesteld.

 

Artikel 6 | Verzending & Transport

6.1. Tijdens het transport van de producten wordt het risico volledig gedragen door Local’s, in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van levering, gaat het risico over op jou, de afnemer.

 

 

Artikel 7 | Betalen en Betaalmogelijkheden

7.1. Bij Local’s kun je kiezen uit 5 (zegge: vijf) veilige manieren van betalen: iDeal, Mastercard, Visa, Sepa, Klarna

7.2. Betalingen met Mastercard, Visa of iDEAL verlopen via beveiligde verbindingen van Ingenico/Ogone. Deze partij behoort tot de meest betrouwbare betaalplatformen van Europa. 

7.3. Local’s blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de aankoopprijs en eventuele andere aan Local’s verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

 

Artikel 8 | Zichttermijn

8.1. Local’s streeft ernaar dat al haar klanten tevreden zijn over de aankoop bij Local’s. Wanneer je niet tevreden bent over je aankoop, kun je na ontvangst van de goederen deze, met opgaaf van redenen, binnen 10 (zegge: tien) dagen terugzenden met het retourformulier in je pakket.

Je kunt de overeenkomst ontbinden of de artikelen ruilen. Hiervan hoort Local’s binnen 10 (zegge: veertien) dagen via een e-mail met retouraanvraag aan info@locals-sittard.nl op de hoogte te worden gesteld, waarna je het retourformulier invult. Het retourformulier dat je ontvangt via e-mail, wordt meegestuurd met de door jou bestelde artikelen.

8.2. De door jou gemaakte retourkosten zijn voor je eigen rekening.

8.3. Badkleding, lingerie en accessoires worden –wegens hygiënische redenen- niet retour genomen door Local’s.

8.4. Terugbrengen of -zenden of ruilen is alleen mogelijk wanneer het artikel:

•    In onbeschadigde, verpakte staat is 

•    Niet is gedragen of gewassen 

•    Is voorzien van de originele en onbeschadigde verpakking en (info)kaartjes 

•    Binnen de gestelde termijn van 10 dagen

•    Altijd via een Track & Trace code, of zelf retour brengen bij Local’s

Local’s behoudt zich te allen tijde het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren. Dit gebeurt alleen als het artikel volgens Local’s niet aan bovengenoemde voldoet.

8.7. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (met uitzondering van leveringskosten en eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zo spoedig mogelijk en niet later dan 14 (zegge: veertien) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen retour hebben ontvangen.

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Local’s voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een bij haar aangeschaft artikel, is beperkt tot een bedrag dat gelijk staat aan de verkoopprijs van het artikel, mits er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Local’s.

 

Artikel 10 | Overmacht

10.1. In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: alle tekortkomingen welke Local’s niet aan te rekenen zijn.

10.2. In geval van overmacht waardoor Local’s niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor een duur van de overmacht toestand. Na 30 (zegge: dertig) dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op (schade)vergoeding.

 

Artikel 11 | Garantie

11.1. Local’s garandeert dat de door haar te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dien je zelf te verifiëren of het gebruik van het artikel geschikt is voor het gebruik aldaar.

11.2. Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, en in ieder geval binnen het gestelde zichttermijn, te onderzoeken. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

11.3. Na verloop van de in artikel 8.1 genoemde garantietermijn is Local’s gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

11.4. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Local’s, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

 

Artikel 12 | Geschillen

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Local’s partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2. Local’s zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan dient een geschil door de meest gerede partij voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht.

 

Artikel 13 | Copyright foto’s en afbeeldingen

13.1. Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Local’s is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Foto’s en afbeeldingen mogen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd, zonder schriftelijke toestemming van Local’s.

13.2. Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Local’s, word je gesommeerd het gebruik te staken en kan er een schadeclaim bij je worden ingediend.